FRISKVÅRD PÅ FÖRETAG
Juan erbjuder en unik företagsfriskvård som går ut på att individen medverkar aktivt och själv tar ansvar för att främja en livsstilsförändring och därmed uppleva att  hon/han kan påverka sin hälsa i positiv riktning.

Följande tjänster erbjuds:
Regelbundna tränarledda Yogapass
-Nyckeln för att lyckas att skapa effektiv träning är att skapa kontinuitet.-
1. Mindful Yinyoga:
Är en mycket lugn och djupgående yogaform där vi på ett mjukt sätt med stöd av mindfulness vilar oss in i varje position. Ett utmärkt redskap i vårt högt presterande samhälle för att ge kropp och sinne möjlighet för fullkomlig avspänning och avslappning. Mindful Yinyoga passar alla och är idealisk för återhämtning och är en mycket bra komplement till annan form av yoga och fysisk aktivitet.

2. Stresshantering genom Mindfulness:
-Regelbundna ledda möten för att skapa kontinuitet i de olika mindfulness verktygen.-
Att integrera mindfulness i sitt liv ger en mängd fördelar:
En ökad förmåga till avspänning och avslappning, förbättrad koncentration, större självinsikt och förståelse för andra och bättre förmåga att hantera stress.
Mindfulness kan översättas till medveten närvaro som handlar om att träna vår förmåga att vara uppmärksamma i nuet. Det är ganska lätt att förstå vad mindfulness går ut på men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Med stöd av de olika mindfulness verkyg stöds individen att komma igång med övningarna som är 
baserade på MBSR-Mindfulness Based Stress Reduction.